Các nhà đầu tư tổ chức nắm giữ một nửa số vốn đăng ký của HSC

Công ty Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC, mã: HCM) vừa công bố báo cáo quản lý vào năm 2012. Báo cáo cho thấy các nhà đầu tư tổ chức hiện đang nắm giữ hơn một nửa số vốn nhượng quyền. Trong đó, Dragon Capital Markets Limited (DC) nắm giữ hơn 31,4 triệu cổ phiếu HCM, chiếm 31,16% cổ phần. Ngoài ra, một tổ chức khác, Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC), cũng sở hữu 30 triệu cổ phiếu HCM, chiếm khoảng 30% vốn cổ phần của HSC.

Đăng ký làm công ty đầu tư mở tài khoản với HSC Securities. Ảnh: La Anh

Do đó, hai nhà đầu tư tổ chức nắm giữ 61% vốn của Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, đội ngũ quản lý của công ty sở hữu ít hơn 1%. Chủ tịch Du Hongyue chỉ nắm giữ 0,09% vốn cổ phần, tương đương 94.375 cổ phiếu trong công ty. Tổng giám đốc của công ty, Johan Nyvene, cũng nắm giữ 345.333 cổ phiếu HCM trong danh mục đầu tư, với tỷ lệ nắm giữ 0,34%.

Trước đây, hai sàn giao dịch chứng khoán đại chúng tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã thông báo rằng HSC đứng đầu trong số hai sàn giao dịch trong top 10 thị trường môi giới tốt nhất trong quý IV năm 2012. Thị phần của thị trường môi giới chứng khoán tại HSC tăng 16,07% trong cả năm.

Trong 9 tháng đầu năm 2012, lợi nhuận sau thuế tăng 43% lên mức 208 tỷ đồng Việt Nam, nhưng so với quý 3, lợi nhuận giảm 23% kể từ ngày 30 tháng 9, HSC Tiền và các khoản tương đương tiền đạt gần 1.590 tỷ đồng, trong đó chỉ có 392 tỷ đồng đến từ các nhà đầu tư.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *