Nhà tài trợ Vietnam Airlines

Trả lời: Năm 2010, Techkut đã ký thỏa thuận hợp tác về quản lý tài chính và tiền tệ với Vietnam Airlines và Vietnam Airlines (VNA) để tài trợ cho các nhà đầu tư. Việc phát hành VNA.

Do đó, Tech_NAME cung cấp dịch vụ tài chính cho các đại lý của VNA dựa trên nhiều ưu đãi, như: dịch vụ bảo lãnh (thanh toán bảo lãnh vé đại lý VNA) và dịch vụ thấu chi (thanh toán vượt mức từ tiền gửi), dựa trên bảo đảm không bảo đảm , Dành cho đại lý bán vé tốt. Quan trọng nhất là chi phí bảo hành giảm từ 30% đến 50% so với mức hiện tại.

Techkut cũng hỗ trợ các đại lý với các khoản tiền gửi, tiền mặt hoặc các loại tài sản khác, giúp các đại lý lựa chọn. Chọn tùy chọn phù hợp nhất. Ngoài ra, Techkut hỗ trợ cài đặt máy thanh toán thẻ tại các chi nhánh và cung cấp nhiều hỗ trợ khác, chẳng hạn như cung cấp dịch vụ ngân hàng Internet (dịch vụ ngân hàng trực tuyến) và đăng ký dịch vụ miễn phí, nhờ đó giảm 80% chi phí cho các mã thông báo chính. (Thiết bị bảo mật này cung cấp mật khẩu động cho ngân hàng trực tuyến để cung cấp hai lớp bảo mật khi sử dụng.

(Nguồn: Techkut)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *