Người nước ngoài mua gần 80 tỷ rupiah

Trong tuần giao dịch 22-26 / 10, các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là người mua ròng trên thị trường chứng khoán Việt Nam, so với tuần trước, giá trị ròng của họ. Trong tuần giao dịch từ ngày 22 tháng 10 đến ngày 26 tháng 10, Vn-Index đã giảm 3 ngày giao dịch và tăng 2 ngày giao dịch. Tính đến cuối tuần này, chỉ số Vn là 391,7 điểm, giảm 6,53 điểm (-1,64%) so với cuối tuần trước. Đồng thời, Ngân hàng có 4 phiên giao dịch giảm và 1 phiên tăng duy nhất vào thứ ba, ngày 23/10. Vào cuối tuần này, chỉ số Ngân hàng là 53,79 điểm, giảm 0,56 điểm (-1,02%). Nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện 5 giao dịch mua ròng trên sàn. Và trên sàn đấu giá, họ đang bán ròng vào cuối tuần này. Trong suốt tuần, các nhà đầu tư nước ngoài Mua ròng trên hai sàn này không thay đổi.

Cụ thể hơn, trên sàn giao dịch chứng khoán, họ đã mua 12,4 triệu cổ phiếu, tương đương 404,76 tỷ đồng Việt Nam, trong một tuần. Đồng Việt Nam cũng bán được 9,3 triệu đồng Việt Nam tương đương 334,39 tỷ đồng Việt Nam. Trong suốt tuần, các nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 3,1 triệu cổ phiếu với giá trị mua ròng là 70,37 tỷ đồng, tăng 137,74% so với tuần trước. — Trên sàn, các nhà đầu tư nước ngoài đã mua 1,9 triệu cổ phiếu với giá trị 19,07 tỷ đồng và bán 1,1 triệu cổ phiếu với giá trị 11,29 tỷ đồng. Do đó, họ đã mua ròng 830.000 cổ phiếu, tương đương với giá trị mua ròng là 7,78 tỷ đồng.

— Trong tuần của hai sàn giao dịch niêm yết này, các nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 3,94 triệu cổ phiếu, với giá trị mua ròng là 78,15 tỷ đồng, tăng 72,66% so với tuần trước.

Từ ngày 22 tháng 10 đến ngày 26 tháng 10, người nước ngoài đã thực hiện giao dịch của nhà đầu tư tại sàn

(đơn vị: tỷ đồng)

Ngày

Khối lượng–

– Giá trị

Mua

Bán

Mua

Mua

Bán

Mua

ngày 22 tháng 10 năm 2012

3.766.525

3.025.820

740.705

109.380

98.790

10.590

ngày 23 tháng 10 năm 2012

2.051.570

1.379.870- -671.700- — 49250

39350 — 9,900

ngày 24 tháng 10 năm 2012

2,398,090

1,491,830

906,260

76,540- -59,330–17.210- — 25/10/2012

2.452.890

2.100.730

352.160

126.940

111.010

15.930 – 26 tháng 10 năm 2012 –1,710,380

1,278,070

432,310

42,650

25,910

16,740- -Tổng

12.379.455 — 9.276 320

3.103.135

404.760

334.390

70.370

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trên sàn từ ngày 22 tháng 10 đến ngày 26 tháng 10 tuần trước — (Đơn vị: 10 Tỷ đồng)

Ngày

Số lượng

Giá trị

Mua

Bán

Mua-Mua

Bán — Mua

Mua

Ngày 22 tháng 10 năm 2012

445.300

299.900

145.400

4.970

3.770

1.200 – ngày 23 tháng 10 năm 2012

497,700

272,532

225,168

4,050

1,450

2,600- — ngày 24 tháng 10 năm 2012

114,100

21,200- — 92.900

940

170

770

ngày 25 tháng 10 năm 2012 — -557700

140400

417300

6.480

1.480

5.000

2012 Ngày 26 tháng 10,

288.800

334100

-45.300

2.630

4.420

– 1.790

Tổng

1.903.600 — -1,068,132

835,468

19,070 — -11,290

7,780

Theo đầu tư chứng khoán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *