Link Viet Post Bank đã trả cổ tức lần thứ hai trước

Những cái tên này đã biến mất khỏi thị trường chứng khoán – hàng chục tỷ ngân hàng Việt Nam đã được bồi thường – từ ngày 9 tháng 8 đến ngày 11 tháng 11, thông báo của Liên kết Ngân hàng Bưu điện Việt Nam (Lienvietpostbank). 8. Ngân hàng sẽ tiếp tục cổ tức lần thứ hai cho khu vực phía đông vào năm 2012. Tỷ lệ tạm ứng là 3% tổng mệnh giá của các cổ phiếu mà mỗi cổ đông nắm giữ.

Khoản tạm ứng cổ tức thứ hai được Liulian Vietnam Post Bank trả bằng tiền mặt dựa trên danh sách các cổ đông lớn. Vào thứ Hai, ngày 9 tháng 7, lúc 5 giờ chiều, khoản thanh toán này được thực hiện bằng chuyển khoản qua Công ty TNHH Chứng khoán Liên Việt (LVS).

Trước đây, ngân hàng đã thực hiện thanh toán cổ tức đầu tiên vào tháng 3 năm 2012 và tỷ lệ trả trước là 3% trên tổng số cổ phiếu mệnh giá của công ty. Mỗi cổ đông.

Trong tháng 6, vốn cổ phần của LienvietpostBank là 6.460 tỷ đồng, với tổng tài sản gần 60 tỷ đồng, và lợi nhuận lũy kế trong bốn năm qua đã đạt 3,5 nghìn tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *