SARL đăng ký mua 19.400 cổ phiếu của chính mình

Tập đoàn sản phẩm sữa Việt Nam (Praha) tuyên bố sẽ giao dịch bằng chính cổ phiếu của mình. Do đó, từ ngày 13 tháng 9 đến ngày 13 tháng 10, KFC có kế hoạch mua lại 19.400 cổ phiếu quỹ từ vốn dư thừa và lợi nhuận chưa phân phối.

có kế hoạch mua lại cổ phiếu do kế hoạch chứng khoán nhân viên phát hành trong năm 2009, 2010 và 2011 do việc ngừng phát hành cổ phiếu. Các hoạt động của nhân viên như cổ phiếu quỹ. Phương thức đàm phán là thỏa thuận. XX hiện đang nắm giữ 410.720 cổ phiếu quỹ. Kết thúc phiên giao dịch ngày 10 tháng 9, SARL có 104.000 đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *