Ngân hàng mẹ “huýt sáo” bơm vốn vào công ty chứng khoán

Thanh toán bù trừ cho các công ty chứng khoán là không dễ dàng – nhận xét được đưa ra bởi Ủy ban Chứng khoán sau khi tiến hành kiểm toán tài chính đối với một số công ty chứng khoán do Ngân hàng Nông nghiệp (Agriseco) và Ngân hàng Công thương và Thương mại (BSC) kiểm soát. Phó chủ tịch Nguyễn Đoàn Hùng cho biết hồ sơ hỗ trợ quan trọng nhất và rủi ro nhất là ở Agriseco.

Không có khoản hỗ trợ cụ thể nào được tiết lộ, nhưng ông Hồng nói rằng số tiền này chủ yếu thông qua các nhà môi giới, và ủy ban đã kiểm tra Agriseco vào cuối năm 2011. Sau đó tiếp tục làm việc trong hai công ty môi giới. AmybankSC và BSC là một. Tuy nhiên, kết quả trên AmybankSC không nhận được nhiều hỗ trợ từ ngân hàng mẹ và BSC vẫn đang tóm tắt kết quả.

Tuy nhiên, đại diện của Ủy ban Chứng khoán cho biết, việc bơm vốn vào ngân hàng L của công ty chứng khoán rất phổ biến. Ông nói: “Vốn hiện tại của một công ty chứng khoán là khoảng 36 nghìn tỷ đồng và tổng tài sản là khoảng 100.000 nghìn tỷ đồng, chứ chưa nói đến một công ty quản lý quỹ … Việc lưu thông vốn không được quản lý là rất nguy hiểm.” Phó chủ tịch Ruan Nguyễn Đoàn Hùng cho biết, giám sát dòng vốn giữa thị trường bảo hiểm tiền tệ – chứng khoán là mối quan tâm chung của các cơ quan quản lý tài chính quốc tế. Tại cuộc họp của Ủy ban Chứng khoán Quốc tế (IOSCO) tại Trung Quốc vào tháng 5 năm ngoái. Tại Việt Nam, sau khi phát hiện ra các trường hợp hỗ trợ nêu trên, Ủy ban Chứng khoán và Bộ Tài chính đã gửi một đề xuất bằng văn bản tới chính phủ yêu cầu các ngân hàng thu hồi vốn trích xuất của các công ty chứng khoán. Ngoài ra, để kiểm soát nguồn tài chính của công ty môi giới, từ ngày 1 tháng 7, Ủy ban đã thông qua Thông tư 226. Theo tuyên bố, công ty đã được chia thành 3 loại: kiểm soát đặc biệt, kiểm soát trung bình và kiểm soát công bằng – 6 tháng một năm tài chính . Hồng tin rằng 7 công ty hiện đang được kiểm soát đặc biệt (tỷ lệ vốn khả dụng trên tổng rủi ro là dưới 120%). Ủy ban Chứng khoán đã công bố sáu cổ phiếu trước đó, bao gồm: Chứng khoán Chứng khoán, Vina, Hà Nội, Trường Sơn, Đà Nẵng và Mê Kông.

(Theo VNE)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *