Lãi suất của trung tâm lưu ký chứng khoán đã vượt quá 100 tỷ đồng

Năm 2017, Báo cáo tài chính của Cơ quan lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cho thấy thu nhập hoạt động là 576 tỷ đồng. Dịch vụ ký gửi tài sản trước hết là 45% doanh thu, tiếp theo là dịch vụ chuyển nhượng quyền tài sản, thanh toán gốc và lãi trái phiếu …

Nhờ vào sự tăng giá mạnh của ngân hàng năm tới, số tiền đạt gần 1,1 nghìn tỷ đồng Việt Nam, Do đó, tổng doanh thu tài chính khoảng 41 tỷ đồng. Hầu hết trong số này là tiền gửi được sử dụng để trả cổ tức và tiền được chuyển từ thành viên sang VSD cho tiền gửi chứng khoán phái sinh.

Chi phí hành chính tăng đột ngột dẫn đến tăng lợi nhuận. Lợi nhuận thấp hơn 10% so với doanh thu. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế của VSD xấp xỉ 362 tỷ đồng, vượt mức kế hoạch 110 tỷ đồng.

Kiểm toán viên tin rằng một trong những đặc điểm hoạt động ảnh hưởng đến báo cáo tài chính là hoạt động của chứng khoán phái sinh. Kể từ giữa năm nay, VSD đã không thu bất kỳ khoản phí nào để hỗ trợ thị trường trong giai đoạn đầu tiên.

Đến cuối năm, tổng giá trị chứng khoán gửi vào VSD là 15,5 tỷ rupiah. , Tăng 184,6 nghìn tỷ đồng. Chứng khoán được giao dịch bởi khách hàng trong nước chiếm gần một nửa. Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam là một công ty trách nhiệm hữu hạn chỉ có một thành viên của Bộ Tài chính, được phân loại là một công ty có vốn cổ phần là 1.000 nghìn tỷ rupiah. Mục tiêu của công ty là thu nhập trước thuế trong năm nay và lợi nhuận là 520 tỷ và 226 tỷ đô la Mỹ. Theo bản đồ của Ủy ban điều tiết chứng khoán nhà nước, công ty có kế hoạch cung cấp dịch vụ bổ sung cho các sản phẩm được bảo đảm (CW) trong năm nay, hợp đồng tương lai rõ ràng về trái phiếu chính phủ và chỉ phát hành trái phiếu mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *