Sàn giao dịch chứng khoán giảm

Theo dữ liệu từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (Hà Nội), trong 10 tháng đầu năm 2013, khối lượng giao dịch trung bình đạt 41,56 triệu cổ phiếu mỗi phiên, tương đương khoảng 324 tỷ đồng. So với năm 2012, hai chỉ số này giảm lần lượt 14% và 26%.

Do đó, hoạt động thương mại của công ty chứng khoán cũng gặp nhiều khó khăn. Trong chín tháng đầu năm 2013, số lượng thiệt hại tăng từ 92 đơn vị lên 41 đơn vị, so với 38 đơn vị trong suốt năm 2012. Ngoài ra, Bitcoin cũng thông báo rằng 52 đơn vị thu nhập giữ lại là âm. Khoản lỗ lũy kế của 7 công ty này vượt quá 50% vốn đăng ký. -Như ngày 31 tháng 10, tổng số tài khoản giao dịch được mở bởi các nhà đầu tư trong các công ty chứng khoán là 1,3 triệu, tăng 3,25% so với cuối năm trước. Báo cáo thường niên năm 2012.

Ngân hàng vừa đánh giá và lựa chọn Baoyue Securities, FPT Securities, Hồ Chí Minh City, Saigon Securities và VnDirect Securities là những thành viên tiêu chuẩn của năm nay. Danh sách này dựa trên 4 tiêu chí, bao gồm thị phần của nhà môi giới, phối hợp với Ngân hàng trong kế hoạch phát triển thị trường, bảo đảm tài chính và tuân thủ nghĩa vụ của thành viên.

Ngọc Tuyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *