Hãy chú ý đến HOBBS và TASTE

Ngày 23/8, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã ra quyết định thông báo cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Hà Nội (HBBS) và Công ty Cổ phần Chứng khoán Trang (TAS). Lý do là HBBS và TAS đã vi phạm các quy định của Quy chế thanh toán bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán do Giám đốc điều hành VSD số 57 / QĐ-VSD ban hành ngày 8 tháng 5. –VSD yêu cầu HBBS chịu trách nhiệm tăng cường kiểm soát các hoạt động giao dịch chứng khoán và đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành để hạn chế các lỗi dẫn đến sửa lỗi giao dịch chứng khoán. Đồng thời, TAS được yêu cầu tăng cường kiểm soát các hoạt động giao dịch chứng khoán và đảm bảo tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành để hạn chế sai sót, dẫn đến mất khả năng giao dịch tạm thời. . Chuyển đổi chứng khoán và trả nợ tất cả các khoản vay hỗ trợ thanh toán theo quy định của VSD

— Theo kết quả kinh doanh rà soát sáu tháng trước, doanh thu của HBBS đạt 58,94 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ hoạt động môi giới chứng khoán đạt 43,66 tỷ đồng VND và lợi nhuận ròng sau thuế đạt gần 24 tỷ đồng, so với 6 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu TAS TAS là 2,2 tỷ đồng, và lợi nhuận âm là 5,32 tỷ đồng.

(Đầu tư chứng khoán)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *