Rủi ro nợ xấu trong cho vay chứng khoán đã tăng lên rất nhiều

Một số giám đốc điều hành công ty chứng khoán đã nói rằng nếu tình hình hiện tại không được khắc phục, rủi ro nợ xấu đối với các công ty chứng khoán và ngân hàng sẽ tăng mạnh. Điều này sẽ càng trở nên đáng lo ngại hơn khi các quy định chứng khoán giảm xuống ngưỡng áp lực để chấp nhận các khoản vay thế chấp.

Để hạn chế tác động, một loạt các công ty chứng khoán đã đưa ra thông báo vào ngày 22 tháng 8 để xem xét danh mục cho vay của họ, bao gồm xóa cổ phiếu ngân hàng hoặc giảm lãi suất cho vay của nhóm.

Chứng khoán FPT đã ngừng thanh toán tiền gửi cho ACB, BEI, STB và MSN. Chứng khoán Việt Nam đã đóng cửa ngân hàng cùng với ACB, EIB, STB và PVX. Chứng khoán MB hạ tỷ lệ xuất chi cho cổ phiếu ngân hàng. Công ty Chứng khoán Tân Việt đã ngừng thanh toán các khoản vay từ ngày 24 tháng 8 và yêu cầu tỷ lệ ký quỹ của các cổ phiếu ACB, BEI, STB và PVX phải là 100%. Chứng khoán Nhật Bản đã tạm thời ngừng cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ cho ba mã chứng khoán ACB, BEI và STB kể từ tháng Tám. 22. Trước đó, Công ty Chứng khoán Jinying tuyên bố rằng nó tạm thời bao gồm các hộp set-top, BEI, ACB, NVB và SHB trong danh sách cấm giao dịch ký quỹ.

(Đầu tư chứng khoán)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *