TRI giải tán, cổ đông nhận 2.300 đồng mỗi cổ phiếu

Sau khi giải thể, các cổ đông của Công ty Cổ phần Nước giải khát Sài Gòn-Tribeco (TRI) sẽ nhận được 2.300 đồng mỗi cổ phiếu. Đúng như dự đoán, hoạt động của TRI tiếp tục cho đến cuối tháng 8. Đầu tháng 9, Tribeco Bình Dương sẽ tiếp nhận mọi hoạt động của Tribeco Sài Gòn.

Sáng ngày 24 tháng 8, Tribeco (TRI) của Công ty TNHH Nước giải khát Sài Gòn đã tổ chức một cuộc họp đặc biệt để yêu cầu sự chấp thuận của cổ đông cho đến khi giải thể. Tại cuộc họp, hội đồng quản trị đã thông báo rằng tính đến cuối năm 2011, TRI đã mất 92,45 tỷ đồng. đồng. Trong 7 tháng đầu năm 2012, khoản lỗ lên tới gần 100 tỷ đồng Việt Nam. Tính đến cuối tháng 7, khoản lỗ lũy kế là 412 tỷ đồng và tài sản âm là 126 tỷ đồng.

Sau khi tan rã, giá trị phân bổ cho các cổ đông là 2.300 đồng mỗi cổ phiếu, tính trung bình là 60 ngày. Thỏa thuận cuối cùng + 20% .

(Vietstock)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *