Nhiều cổ phiếu sẽ được niêm yết trên sàn giao dịch Hà Nội

Theo nghị quyết mới nhất số V11, theo quan điểm về tình hình tài chính hiện tại và các nhiệm vụ sản xuất và thương mại của công ty, đại hội đồng cổ đông đã thông qua chính sách niêm yết với tỷ lệ 100% và ủy quyền cho hội đồng quản trị quản lý. Đây là cổ phiếu thứ hai được niêm yết trên Bitcoin. Ảnh minh họa: Hoàng Hà

V11 đã được niêm yết trên sàn từ cuối năm 2008, và số vốn đăng ký hiện tại của nó là gần 84 tỷ đồng. Năm 2010, doanh thu của công ty vượt mức 290 tỷ đồng, với lợi nhuận gần 10 tỷ đồng (chỉ chiếm 58,5% và 66,4% kế hoạch). Do đó, công ty chỉ có thể trả cổ tức cho cổ đông 8% thay vì 14% như mong đợi.

Năm 2011, công ty dự kiến ​​sẽ nhận được 400 tỷ đồng doanh thu, tăng 36%, nhưng lợi nhuận dự kiến ​​sau thuế sẽ chỉ đạt 3,5 tỷ đồng, giảm 65% so với năm 2010. Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu V11 cũng đã giảm trong sáu tháng qua, so với 12.600 đồng vào ngày 4 tháng 1. Bây giờ là khoảng 5,800 đồng. Công ty thứ 11 là công ty thứ hai sau Công ty Khoáng sản Sài Gòn-Quy Huệ công bố ý định niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (không bao gồm các trường hợp giao dịch ngoài thị trường). (Ngân hàng: SQC). Do “điều kiện giao dịch không thuận lợi”, công ty nắm giữ 60% vốn của đại gia Đặng Thành Tâm đã bị “đe dọa” và sẽ niêm yết vào tháng 10 năm 2010. Tuy nhiên, cho đến nay, cổ phiếu SQC vẫn giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Về V11, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội tuyên bố đã tiếp nhận và công bố nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, trong đó sẽ đề cập đến chính sách của công ty. Tuy nhiên, khả năng đăng ký chỉ được xem xét nếu công ty có các yêu cầu và tài liệu chính thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *