FPT Online đặt mục tiêu tăng gấp ba lợi nhuận sau hai năm

FPT Online cũng đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2011 (đã triển khai) tại Đại hội đồng cổ đông được tổ chức vào ngày 30 tháng 3. Kế hoạch chi trả cổ tức là 100% mệnh giá (10.000 đồng / cổ phiếu). Dự kiến ​​cổ tức trên mỗi cổ phiếu sẽ tiếp tục được phân phối theo tỷ lệ 3: 1 (3 cổ phiếu hiện tại sẽ nhận được một cổ phiếu miễn phí).

Cổ đông của OPT Cổ đông của OPT họp 30/3 vào buổi chiều. Ảnh: Nhất Minh

Theo báo cáo năm 2011, doanh thu của FPT Online vượt 1.137 tỷ đồng và lợi nhuận đạt gần 188 tỷ đồng. Kết quả này là một sự gia tăng đáng kể từ 420 tỷ đồng và 83 tỷ đồng trong năm 2010. Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu đạt gần 18.500 đồng.

Năm 2012, công ty nên đầu tư mạnh vào thanh toán điện tử vào các dự án kinh doanh và chiến lược trong lĩnh vực thương mại, cũng như các lợi thế truyền thống như nội dung số, trò chơi trực tuyến và dịch vụ di động … FPT Online đã đạt mục tiêu 180 tỷ đồng. Lợi nhuận năm nay là gần 260 tỷ đồng, duy trì mức lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu gần 18.360 đồng.

Kỳ Duyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *