Vinamilk dự kiến ​​doanh số trung bình sẽ tăng 20% ​​mỗi năm

Vào ngày 23 tháng 3, Công ty TNHH Sản phẩm sữa Việt Nam-Vinamilk đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2012 tại khách sạn Legend, Tôn Đức Thắng 2A-4A, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một cuộc họp thường niên, nhưng không giống như cuộc họp cuối cùng, cuộc bầu cử hội đồng quản trị và ban giám sát từ năm 2012 đến 2016. Cuộc họp cũng báo cáo với các cổ đông về hiệu suất trong năm 2011, vượt quá mục tiêu doanh thu và lợi nhuận của cuộc họp cổ đông được xác định vào đầu năm. So với cùng kỳ năm 2010, doanh thu tiếp tục tăng 37%, cao hơn 7% so với kế hoạch. Tổng doanh thu năm 2011 vượt 1 tỷ USD, tăng 5,989 tỷ đồng từ năm 2010. Lợi nhuận sau thuế tăng 17% so với năm 2010 và vượt 18% so với kế hoạch phân phối.

Về tài sản và nguồn vốn Tính đến cuối năm 2011, tổng tài sản của Vinamilk, tăng lên 1.558,3 tỷ đồng, tăng 4.810 tỷ đồng so với đầu năm. Trong một năm, nó đã tăng 45%. Trong đó, tài sản ngắn hạn tăng 3,548 tỷ đồng (tăng 60%) và tài sản dài hạn tăng 126 tỷ đồng (tăng 26%). Cuối năm 2011, công ty có tiền mặt 3.597 tỷ đồng, tăng 1.378 tỷ đồng (tăng 62%) so với 2.219 tỷ đồng hồi đầu năm, và không có khoản vay ngân hàng nào. -Sau khi đạt mốc 1 tỷ USD vào năm 2012, đây là khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới của Vinamilk. Trong vài năm tới, Vinamilk dự kiến ​​trong 5 năm từ 2012 đến 2016, doanh thu trung bình hàng năm sẽ tăng trưởng ở mức 20% mỗi năm và lợi nhuận trước thuế sẽ tăng với tốc độ 13% mỗi năm. Vinamilk phấn đấu trở thành một trong 50 công ty sữa hàng đầu thế giới với doanh thu 3 tỷ USD vào năm 2017. Tại cuộc họp, các cổ đông tiếp tục tin tưởng bà Mai Qiulian bỏ phiếu trong hội đồng quản trị ủy nhiệm quản lý và ủy quyền năm 2012-2016 Tỷ lệ cao nhất (lên tới 138,31%)%). Hội đồng quản trị cũng nhất trí bầu bà Liên Ân làm chủ tịch và tổng giám đốc của Vinamilk.

(Nguồn: Vinamilk)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *