HoSE chào đón 2 tỷ đô la vốn hóa công ty

Giá tham chiếu của cuộc họp đầu tiên của GVR là 11,570 đồng, với biên độ +/- 20%. Giá trị thị trường của giá chuẩn là khoảng 4.628 tỷ đồng, tương đương với 2 tỷ đô la Mỹ.

GVR đã được phê duyệt niêm yết vào ngày 30 tháng 12 năm 2019, nhưng ngay trước đó, thông báo đề xuất cập nhật GVR là do “một số lý do khách quan” Và niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (Hà Nội) trên HoSE.

Cổ phiếu đã được giao dịch lần đầu tiên trên UPCoM. Tập đoàn có kế hoạch chuyển phòng giao dịch vào tháng 3 năm 2018 và mở một phòng giao dịch nước ngoài để bán vốn của nhà nước. Tuy nhiên, trên thực tế, vào giữa tháng 6 năm 2019, Sàn đã chấp thuận niêm yết 3,87 tỷ cổ phiếu khác. Theo bản cáo bạch phát hành đầu năm nay, các nhà đầu tư trong nước nắm giữ 99% cổ phần GVR, chiếm tỷ lệ 35% tổng vốn chủ sở hữu. Cụ thể, Ủy ban quản lý vốn nhà nước nắm giữ 96,77% cổ phần của công ty. –Như cuối năm 2019, tổng tài sản của tập đoàn vượt 78.170 tỷ đồng. Năm ngoái, doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 20.700 tỷ đồng và 4 nghìn tỷ đồng. Do giá cao su trên thị trường thấp hơn giá trung bình năm ngoái, nên các chỉ số tài chính của hầu hết các dự án công nghiệp chưa đạt được kỳ vọng, khu công nghiệp chưa hoàn thành thủ tục đất đai và giá gỗ cũng giảm để ngăn cạnh tranh với nước ngoài. -Đúng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *