VnDirect hoàn thành 150 tỷ đồng hoạt động cho vay ký quỹ

Đại diện của VnDirect cho biết, số tiền này được thu thập từ 1 nghìn tỷ trái phiếu do công ty phát hành cho các nhà đầu tư tổ chức, đồng thời tăng thêm 500 tỷ rupiah. Đại diện của VnDirect cho biết, phần lớn số tiền sẽ được sử dụng cho các hoạt động cho vay ký quỹ của công ty. VnDirect đã huy động thêm 1,5 nghìn tỷ đồng để hoàn thành hoạt động cho vay ký quỹ. Sau một thời gian tăng trưởng mạnh mẽ, đây là một sự điều chỉnh cần thiết cho toàn bộ thị trường, và cho rằng thị trường sẽ tiếp tục phát triển theo hướng tích cực.

“Đối với các nhà đầu tư chuyên nghiệp, đây cũng là cơ hội với mã chứng khoán tốt và giá trị đầu tư thấp. Bằng cách tăng vốn hoạt động kinh doanh 1,5 nghìn tỷ đô la Mỹ, công ty và VnDirect luôn sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu của khoản đầu tư cho vay ký quỹ Nhu cầu “, ông nói. Ngoài ra, đại diện của công ty chứng khoán cũng chỉ ra rằng việc quản lý rủi ro đối với hoạt động cho vay ký quỹ được thực hiện theo các tiêu chuẩn bảo mật do Ủy ban Chứng khoán Quốc gia quy định và thông qua việc lựa chọn nghiêm ngặt mã bảo mật sẽ được triển khai, cũng như hệ thống kiểm soát và thông tin nội bộ áp dụng cho VnDirect.

Mã thị trường chứng khoán cho phép các công ty cung cấp tiền ký quỹ ngoài việc đáp ứng các tiêu chuẩn cơ bản. VnDirect cũng quan tâm đến sự ổn định, chỉ số nợ, vốn và dòng tiền của công ty trong tương lai. Giá cổ phiếu, xu hướng của lãnh đạo công ty …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *