Ngân hàng xuất nhập khẩu hy vọng sẽ mua lại 61,7 triệu cổ phiếu

Ngân hàng Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, mã chứng khoán: BEI) vừa công bố quyết định mua hơn 61,7 triệu cổ phiếu EIB làm cổ phiếu quỹ, chiếm 5% tổng số cổ phiếu của ngân hàng. Eximbank được ủy quyền để nắm giữ công ty trong tối thiểu 6 tháng và tối đa là 5 năm. Chi phí mua các cổ phiếu này sẽ được khấu trừ vào phí bảo hiểm do Ngân hàng Xuất nhập khẩu phát hành, phát triển quỹ đầu tư và giữ lại lợi nhuận sau thuế.

Hiện tại, thời gian chính xác của giao dịch mua này chưa rõ ràng. Ngân hàng chưa công bố. Trong sáu tháng đầu năm, lợi nhuận của Ngân hàng Xuất nhập khẩu giảm 55% xuống còn gần 290 tỷ đồng. Tuy nhiên, tăng trưởng tín dụng vẫn đạt 7,4%, trong khi tỷ lệ huy động là 16%.

Theo nghị định số 58 của chính phủ, một công ty không có quyền mua lại hơn 30% cổ phần phổ thông. Cây thông cần bán. Khi một công ty mua lại hơn 10% cổ phần phổ thông, nó phải được sự chấp thuận của đại hội đồng cổ đông. Trước đó, vào tháng 6, Ngân hàng thương mại châu Á (mã chứng khoán: ACB) cũng đã đăng ký và mua hơn 55 triệu cổ phiếu quỹ của ngân hàng ACB, tương đương 6% lưu thông, nhưng đạt được thành công lớn hơn. 16 triệu cổ phiếu.

Mới đây, Công ty Chứng khoán VND (mã: VND) vừa ký kết với hy vọng mua lại 8 triệu đồng cổ phiếu quỹ, hy vọng giá sẽ tăng. Lần tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *