NSC trả cổ tức cho năm 2012

NSC trả cổ tức 15% – NSC thu nhập 9 tháng trên mỗi cổ phiếu là 7.589 đồng – Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã công bố thông tin cổ tức năm 2012 tại Trung tâm Trồng trọt Công ty Cổ phần Hạt giống (NSC). Do đó, ban lãnh đạo công ty đã quyết định phân phối cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10: 2. Nói cách khác, các cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận được 2 cổ phiếu mới.

Ngày cuối cùng đăng ký cổ đông là tháng 12. 7. Số lượng cổ phiếu mà cổ tức sẽ được trả sẽ được làm tròn thành một. Phần phân số (nếu có) của mỗi cổ đông sẽ được công ty trả bằng tiền mặt với giá danh nghĩa 10.000 đồng / đơn vị.

Trước đây, công ty cũng đã ban hành nghị quyết yêu cầu trả cổ tức đầu tiên vào năm 2012 trước. Tỷ lệ thực hiện là 15% mệnh giá và thanh toán bằng tiền mặt.

Theo báo cáo tài chính, lợi nhuận sau thuế của công ty trong quý 3 đạt 16,64 tỷ đồng vốn tăng, trong đó cổ đông của công ty mẹ nắm giữ 16,71 tỷ đồng, tăng 28,24% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế tích lũy trong chín tháng đạt 62,8 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 23% so với cùng kỳ năm 2011, trong đó công ty mẹ của cổ đông của nhóm này Lợi nhuận của họ là 62,66 tỷ đô la Mỹ. Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) của cổ phiếu NSC đạt 7.589 đồng.

Tường Vi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *