Hàng tồn kho DCS không được bao gồm trong danh sách ký quỹ

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (Hà Nội) tuyên bố loại bỏ cổ phiếu khỏi danh mục đầu tư ký quỹ. Từ ngày 31 tháng 8, Dazhou Group Co., Ltd. chính thức giảm hoạt động kinh doanh ký quỹ. Theo Sàn Giao dịch, lý do DCS loại trừ hoạt động kinh doanh ký quỹ là kết quả tiêu cực của báo cáo tài chính tạm thời năm 2012 sửa đổi là 1,5 tỷ đồng. Tính đến ngày 30 tháng 8, giá cổ phiếu của DCS là 4.200 đồng / đơn vị, và tổng số vốn cổ phần phát hành và cổ phiếu đang lưu hành đạt gần 70 triệu cổ phiếu. Giá trị thị trường ước tính là 153 tỷ đồng.

Tường Vi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *