Nhiều cổ đông nội bộ đã bán hết vốn Dangdang,

Công ty cổ phần Gaodang (mã AGD, HOSE) tiết lộ thông tin về cổ đông nội bộ và các giao dịch của bên liên quan.

Cụ thể, bà Trương Thị Thúy, thành viên Ban kiểm soát, đã bán cổ phần. Cứ 5340 cổ phiếu, ông Chen Engu, phó giám đốc hội đồng giám sát, đã bán hết 830 cổ phiếu. Bà Trần Thị Phương Thảo, người có liên quan đến ông Trần Ngọc Sơn, đã bán 600 cổ phiếu, Chủ tịch Ban kiểm soát Ông Ruan Congping đã bán 1.036 cổ phiếu. Bà Nguyễn Thị Hồng Vân, người có liên quan đến ông Nguyễn Chong Ping, đã bán 750 cổ phiếu.

Bà Nguyễn Thị Jin Heung, giám đốc điều hành của ông Nguyễn Văn Đạo, đã bán 1.852 cổ phiếu. ; Bà Lê Thị Thanh Trúc, Phó tổng giám đốc, đã bán 3.751 cổ phiếu, chị Lê Thị Thanh Trúc, chị Lê Võ Bá Trúc, đã bán hết 1.500 cổ phiếu.

Giao dịch trên được thực hiện từ ngày 26 tháng 10 đến ngày 30 tháng 10, sử dụng phương thức khớp lệnh. -Đối với điều này, Đại hội đồng cổ đông bất thường của AGD vào ngày 5 tháng 10 đã thông qua kế hoạch hủy niêm yết tự nguyện 12 triệu cổ phiếu và mua lại cổ đông thiểu số với giá 50.000 đồng / cổ phiếu. Đồng thời, công ty đã chấp thuận phát hành 6 triệu đến 9 triệu cổ phiếu không công khai cho các cổ đông chiến lược với mức giá không dưới 55.000 đồng / cổ phiếu.

Vào cuối ngày giao dịch ngày 30/10, cổ phiếu AGD đã giảm từ 1.900 đồng / cổ phiếu 48.100 đồng / cổ phiếu .

Cổ đông đã bỏ rơi Gao Dang

Theo VnEconomy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *