Golden Bridge Securities đã tạm thời đóng cửa

Ngày 2/10, Ủy ban Chứng khoán đã ban hành thư chính thức số 3779 / Ủy ban Chứng khoán QLKD cho người giám sát chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Công ty TNHH Chứng khoán Cầu Vàng Việt Nam (GBS).

Hãy xem xét báo cáo VSD số 54 / TTr-VSD về việc xử lý GBS và các ý kiến ​​giải thích trong thư chính thức n 273 của GBS vào ngày 1 tháng 10 năm 2012 / Vào ngày 2 tháng 10 năm 2012, Ủy ban Chứng khoán GBVS đã ban hành như sau Ý kiến:

Chấp nhận đề xuất của VSD là tạm thời đình chỉ hoạt động thanh lý và thanh lý của GBS. Thời gian tạm dừng đối với các hoạt động thanh toán GBS là 10 ngày giao dịch.

VSD yêu cầu GBS phối hợp với người giám sát có liên quan để chuyển tài khoản tiền gửi chứng khoán khi khách hàng có bất kỳ yêu cầu nào và đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng theo yêu cầu của khách hàng. Quy định.

Theo quy tắc giao dịch, quy tắc thành viên trao đổi cung cấp sàn giao dịch chứng khoán để đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán của GBS.

Yêu cầu trao đổi để giám sát việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin GBS với tư cách là một công ty chứng khoán thành viên, như một công ty niêm yết theo các quy định hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, xem xét thông báo cổ phiếu GBS theo quy định hiện hành. – Ủy ban Chứng khoán Quốc gia đã thông báo cho VSD, sở giao dịch chứng khoán và sắp xếp để thực hiện. -Theo TTVN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *