Rakuten buộc Bibica phải hủy tạm ứng cổ tức

Bibica Corporation (mã chứng khoán: BBC) thông báo rằng thời hạn hủy danh sách cổ đông có quyền nhận cổ tức là năm 2012. Trước đó, theo thông báo của Bibica, thời hạn cho danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2012 là 12% tiền mặt (1.200 đồng / cổ phiếu) vào ngày 9/8.

— Vì vậy, do đó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Đại diện cổ đông lớn (38,6%) Lotte. Do đó, việc chi trả cổ tức năm 2012 phải được quyết định bởi đại hội cổ đông 2013.

Do thiếu sự tham gia của cổ phiếu lớn Dongxi Gong Securities Co., Ltd. (2013), Bib de 2013 vẫn chưa được tiến hành sau lần hoãn đầu tiên của cuộc họp thường niên đầu tiên.

Hàn Phi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *