Phần khác tiếp tục rời khỏi vòi

Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu NTB của Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Kỹ thuật Giao thông 584. Ngày có hiệu lực là ngày 23 tháng 7, tức là 45 phút vào ngày thứ hai của sàn giao dịch Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong giai đoạn hủy niêm yết, gần 40 triệu cổ phiếu NTD sẽ bị hủy niêm yết, trị giá gần 400 tỷ đồng. Theo giải thích của Bộ Lừa, lý do là cơ quan kiểm toán đã từ chối báo cáo tài chính của công ty 2012.

Đồng thời, kiểm toán cũng chỉ ra rằng công ty vẫn còn nhiều dự án có tài sản thế chấp ngân hàng, nhưng không thể trả nợ, bao gồm cả tiền gốc và lãi phát sinh trong hợp đồng tín dụng. Tính đến cuối cuốn sách, khoản vay cho dự án đã vượt quá 246 tỷ đồng. Kiểm toán viên cho biết việc có trả tiền cho dự án hay không phụ thuộc vào tổ chức tín dụng.

Năm 2012, công ty xây dựng và vận hành giao thông công cộng 585 mất gần 70 tỷ đồng. đồng. Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu là âm 1.782 đồng. Tính đến ngày 31/12, nợ ngắn hạn vượt 1,7 nghìn tỷ đồng và tài sản ròng là 513 tỷ đồng. Công ty chưa công bố báo cáo tài chính trong quý đầu tiên của năm 2013. Theo trang web, việc xây dựng và vận hành 584 Transport trước đây là một doanh nghiệp nhà nước. Công ty xây dựng dân dụng n ° 5 (Cienco 5). Năm 2007, công ty quyết định chuyển sang mô hình công ty cổ phần, chuyên thực hiện các dự án đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng giao thông và khu công nghiệp.

Trước đây, hai sàn giao dịch chứng khoán tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh từng thực hiện các giao dịch bao gồm 20 công ty sẽ bị hủy bỏ, bao gồm các công ty bắt buộc và tự nguyện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *