Vinamilk trả cổ tức 20%

Tập đoàn sữa Việt Nam (Vinamilk) vừa công bố nghị quyết của hội đồng quản trị về việc trả cổ tức.

Do đó, Tập đoàn sữa Việt Nam-Vinamilk sẽ đóng danh sách cổ đông vào ngày 23/8 và trả cổ tức đầu tiên vào năm 2012 với tỷ lệ cổ tức là 20% (tức là 2.000 đồng / cổ phiếu).

Ngày thanh toán cổ tức là ngày 6 tháng 9 năm 2012. Kết thúc phiên giao dịch ngày 27/7, cổ phiếu của Vinamilk, giá của Công ty sữa Việt Nam, là 87.000 đồng / cổ phiếu.

Lợi nhuận sau thuế của Vinamilk trong quý II đạt 1.491 tỷ đồng. Trong sáu tháng qua, nó đã đạt 2.753 tỷ đồng, tăng đáng kể so với 2.900 tỷ đồng trong sáu tháng trước. Năm 2011

Vinamilk Thu nhập trên mỗi cổ phiếu trong sáu tháng đầu năm là 4.953 đồng, trong đó 2.684 đồng trong quý II. Theo Vinamilk, do lợi nhuận tăng từ hoạt động sản xuất, lợi nhuận trong quý II tăng 36,46% so với cùng kỳ năm ngoái và doanh thu tăng gần 30%. Đồng thời, chi phí tài chính đã giảm gần 78%, chủ yếu do giảm các khoản dự phòng. -Như ngày 30 tháng 6, vốn chủ sở hữu của Vinamilk đạt 13,776 tỷ đồng, trong đó nắm giữ 5,561 tỷ đồng, vốn dư thừa là 1.277 tỷ đồng và lợi nhuận chưa phân phối là gần 5.100 tỷ đồng …— – (Theo VnEconomy)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *