Hai phó tướng Vinaconex đăng ký bán cổ phần

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Hà Nội), hai cổ đông nội bộ của Tổng công ty Xuất nhập khẩu Việt Nam, Vinaconex (tên mã: VCG), vừa đăng ký bán hầu hết cổ phần. Ông Đoàn Châu Phong, thành viên hội đồng quản trị và phó tổng giám đốc, đã bán 57.000 trong số 57.231 cổ phiếu. Phó Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Đình Thiết cũng đã đăng ký rút 45.000 cổ phiếu, chiếm 0,01% vốn cổ phần của công ty.

Nếu giao dịch thành công, ông Phong sẽ chỉ giữ 231 vụ kiện VCG. , Không đáng kể so với các cổ phiếu đang lưu hành. Hai nhà quản lý giải thích tình hình bán cổ phiếu để đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân của họ.

Hoạt động này được thực hiện thông qua phương thức khớp và thời gian là từ ngày 5 tháng 3 đến ngày 4 tháng 4 năm 2014. Báo cáo tổng hợp năm 2013 cho thấy doanh thu của Vinaconex đã vượt 550 tỷ đồng, gần gấp 7 lần so với năm ngoái, chủ yếu là do chi tiêu giảm, đặc biệt là lãi suất thấp hơn. Kết thúc cuộc họp hôm nay (28/2), giá mỗi cổ phiếu VCG là 15.400 đồng.

Huyền Thu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *