Chứng khoán ngân hàng Sako được quy định đặc biệt

Khoản lỗ chứng khoán của Sako Bank Vượt quá 1,7 nghìn tỷ đồng – Bí ẩn của chứng khoán Sako Bank Lợi nhuận chứng khoán – Giao dịch chứng khoán SBS bất thường – Ủy ban Chứng khoán Quốc gia vừa công bố Quyết định số 677 / QĐ-UBCK về Ngân hàng Thương mại Sài Gòn Tontine (mã: SBS-HOSE) ) Chứng khoán chịu sự kiểm soát đặc biệt. Thời gian từ ngày 29 tháng 8 năm 2012 đến ngày 28 tháng 2 năm 2013.

Hội đồng quản trị và giám đốc điều hành của SBS có trách nhiệm tuân thủ các quy định có liên quan và giảm bớt các tình huống kiểm soát đặc biệt theo quy định. Các quy định của Bộ Tài chính về tiêu chuẩn bảo mật tài chính và các biện pháp xử lý đối với các tổ chức giao dịch chứng khoán không đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật tài chính sẽ được kiểm soát chặt chẽ. Trong 6 tháng tới. Ảnh: B. H

Trước đó, vào ngày 23 tháng 7, cổ phiếu SBS cũng bị kiểm soát bởi quyết định của Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh. Lý do là lợi nhuận chưa phân phối của SBS âm 1,424 nghìn tỷ đồng, vượt quá vốn chủ sở hữu tại ngày 31 tháng 3 năm 2012.

Đầu tháng 8, công ty có liên quan đến vụ án. Bị kiện vì “cố ý rò rỉ thông tin sai lệch hoặc che giấu sự thật trong các hoạt động liên quan đến chứng khoán và thao túng giá chứng khoán”. Đồng thời, từ ngày 24 tháng 8, SBS cũng tuyên bố tạm dừng mọi hoạt động cho vay ký quỹ và sẽ không mở tài khoản giao dịch ký quỹ mới cho khách hàng.

– Trong bản tin kinh tế quý II năm 2012, SBS đã mất hơn 1,7 nghìn tỷ đô la Mỹ tại Việt Nam là do những giả định sai lầm về xu hướng phục hồi của thị trường chứng khoán. Hiện tại, tổng tài sản của SBS là 1.480 tỷ đồng, trong đó tiền và các khoản tương đương tiền là 878,4 tỷ đồng.

Tổng nợ của ABS là 1,736 tỷ đồng. Đồng Việt Nam âm 256 tỷ đồng. Lợi nhuận chưa phân phối trong giai đoạn này cũng âm 177,2 triệu đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *