ITA trở lại rổ VN30

Sở giao dịch chứng khoán vừa cập nhật danh sách VN30 và thay thế cổ phiếu SBT của đường Thanh Thành Công Tây Ninh bằng ITA của Công ty cổ phần đầu tư công nghiệp Tân Tảo. ITA đã vào rổ VN30, nhưng đã bị loại một năm trước vì cổ phiếu đã được cảnh báo từ giữa tháng 9 năm 2012. Nổi tự do (hơn 50%) và các hoạt động có lợi nhuận cho đến quý 3 năm 2013, ITA có kế hoạch trở lại nhóm hạng nhất này. Cuộc họp kết thúc vào ngày 20 tháng 1 và giá thị trường của ITA đạt 6.600 đồng mỗi cổ phiếu, tăng gần 35% so với đầu năm 2013. Giá thị trường giảm nhẹ gần 14%. Khối lượng giao dịch chỉ dao động vài trăm nghìn cổ phiếu mỗi ngày giao dịch. Lợi nhuận sau thuế của công ty cũng tăng từ 370 tỷ đồng (năm 2012) lên gần 240 tỷ đồng năm 2013. Ngoài những thay đổi trên, rổ VN30 gần như giữ lại danh mục đầu tư chứng khoán. — Tần suất tính toán của chỉ số VN30 là 1 phút và nó sẽ được xem xét thường xuyên sau mỗi 6 tháng. Thời hạn cụ thể là tháng 7 và tháng 1 hàng năm. Tỷ lệ các thành phần trong chỉ số không vượt quá 10%. Chỉ số được tính toán dựa trên phương pháp giá trị thị trường được điều chỉnh theo tỷ lệ cổ phiếu có thể chuyển nhượng tự do.

Các cổ phiếu phổ biến được niêm yết trên sàn giao dịch tham gia vào việc tính toán chỉ số, phải không? Trong cảnh báo, kiểm soát, đình chỉ giao dịch và các lĩnh vực khác trong vòng ba tháng kể từ ngày xem xét.

Cũng trong giai đoạn này, Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh cũng xếp hạng 70 biểu tượng chứng khoán, như cổ phiếu vốn hóa trung bình, cổ phiếu 149 xu. Kể từ ngày 27 tháng 1, các đội hành động này đã chính thức được đưa vào phục vụ tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *