NHÀ có kế hoạch áp dụng cho các đơn đặt hàng MP vào tháng Sáu

Sau khi tất cả các chuẩn bị được hoàn thành và phê duyệt bởi các cơ quan có liên quan để triển khai chính thức, Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh dự kiến ​​sẽ áp dụng các đơn đặt hàng MP vào tháng Sáu.

Đây là các loại đơn đặt hàng phổ quát cung cấp cho các nhà đầu tư nhiều tùy chọn hơn để đặt hàng. – HOSE cho biết năm 2011 là thời điểm tốt để áp dụng cho các đơn đặt hàng MP, là các công cụ liên quan đến phương thức giao hàng. Bản dịch tiếp tục. Tại thời điểm giao dịch liên tục với HOSE vào ngày 30 tháng 7 năm 2007, các lệnh như vậy đã không được thực hiện.

Khi đơn đặt hàng MP chính thức được áp dụng cho sàn giao dịch, nhà đầu tư sẽ có nhiều lựa chọn hơn để đặt hàng, điều này sẽ giúp cải thiện thanh khoản thị trường. Ảnh: BH .

Giao dịch liên tục cho phép hệ thống nhập vào sổ đặt hàng Lệnh khớp được thực hiện ngay lập tức. ‘Đơn hàng mà không phải chờ trong một thời gian nhất định, chẳng hạn như khớp lệnh thường xuyên. Khi sử dụng MP, đơn hàng sẽ được thực hiện ngay lập tức theo giá đặt hàng hiện có trên thị trường. Do đó, các đơn đặt hàng MP sẽ giúp tăng thanh khoản thị trường.

So với các đơn đặt hàng giới hạn LO (đơn đặt hàng mua hoặc bán ở một mức giá xác định hoặc cao hơn), các đơn hàng MP được thực thi nhanh hơn vì khi vào sổ đặt hàng, nó sẽ được khớp ngay lập tức.

Tuy nhiên, do đặc điểm chấp nhận của giá thị trường hiện tại, nhà đầu tư không thể kiểm soát giá thực hiện của các đơn đặt hàng như công cụ đặt hàng giới hạn, đặc biệt là trong giai đoạn giá thị trường biến động. Do đó, các nhà đầu tư sẽ chịu một rủi ro giá nhất định.

Đơn đặt hàng MP chỉ được áp dụng trong quá trình khớp đơn hàng liên tục và sẽ bị hủy khi không có đơn đặt hàng hạn chế lẫn nhau tại thời điểm đó. Nhập đơn hàng. Trong hệ thống giao dịch. Trong thời gian này, tất cả các đơn đặt hàng sử dụng đơn đặt hàng LO.

MP bằng với giá thị trường đối ứng tốt nhất và LO bằng hoặc bằng giá đặt hàng. -Baxiang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *