Trái phiếu chính phủ đang bán tốt

Vào ngày 6 tháng 12, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đã tổ chức một cuộc họp đấu thầu trái phiếu chính phủ do Bộ Tài chính phát hành. Tổng quy mô của phiên đấu giá là 4 nghìn tỷ đồng, được chia thành hai thời kỳ: 2 năm (2 nghìn tỷ đồng) và 3 năm (2 nghìn tỷ đồng). – Có tối đa 13 trái phiếu cho trái phiếu 2 năm. Khối lượng đấu giá hiệu quả của các nhà thầu tham gia đấu thầu là 3,21 nghìn tỷ rupiah. Phạm vi quan tâm cho đấu giá dao động từ 8,78 đến 9,5% mỗi năm. Do đó, chúng tôi đã huy động thành công 2 nghìn tỷ rupiah cho trái phiếu 2 năm với tỷ lệ trúng thầu là 9% / năm (bằng với tỷ lệ chiến thắng của phiên trước đó).

Trái phiếu ba năm cũng có 13 thành viên. Nhà thầu, báo giá hiệu quả là 4,043 tỷ rupiah. Phạm vi quan tâm trong các cuộc đấu giá là khoảng 9 đến 9,8% mỗi năm. Kết quả: Đã huy động thành công 2 nghìn tỷ rupiah cho trái phiếu 3 năm với tỷ lệ trúng thầu 9,25% / năm (bằng với tỷ lệ trúng thầu trước đó). – Từ đầu năm, các kho bạc công đã huy động được trái phiếu chính phủ với tổng trị giá 103.484484 tỷ đồng thông qua đấu thầu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *