Quỹ đầu tư của Hoa Kỳ mua cổ phiếu Marsan với giá 160 triệu đô la Mỹ

Là một phần của giao dịch, KKR sẽ mua lại 14 triệu cổ phiếu Masan Consumer từ Masan Group với giá thỏa thuận là 159 triệu USD. Sau khi giao dịch hoàn tất, KKR sẽ nắm giữ 10% Masan Consumer và Masan Group (HOSE: MSN) sẽ giảm cổ phần từ 86,6% xuống còn 78%.

Tính đến cuối năm 2010, KKR (thành lập tại New York, Hoa Kỳ năm 1976, quản lý khoảng 61 tỷ đô la Mỹ tổng tài sản trên toàn thế giới và hiện có ba khoản đầu tư lớn khác vào các thị trường mới nổi ở Đông Nam Á. Vốn ủy quyền là 1,3 tỷ đồng, và chủ yếu tham gia vào sản xuất nước tương, mì ăn liền …

Đóng góp của tổ chức cho Masan được coi là một trong những khoản đầu tư phổ biến nhất. Công ty niêm yết từ các tổ chức nước ngoài vào Việt Nam. Tập đoàn Anh Gia Lai đã bán 19 triệu cổ phiếu cho Công ty Deutsche Bank Trust để huy động vốn tương đương 1,4 nghìn tỷ đồng .

Tập đoàn Masan trước đó cũng đã chuyển 20% cổ phần của Masan. Mount Kellet Capital Management, một nhà quản lý quỹ của Hoa Kỳ, đã đầu tư khoảng 100 triệu đô la Mỹ .– Nhất Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *