Chứng khoán Trương Sơn đã bị đình chỉ hoạt động

Vào ngày 26 tháng 10, Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định đình chỉ hoạt động kinh doanh của công ty chứng khoán Trương Sơn, do không tuân thủ các điều kiện quy định trong tiêu chuẩn bảo mật tài chính.

Thời gian đình chỉ là 6 tháng, từ 26/10 đến 26/4/2013. Vào ngày 24 tháng 10, vì lý do tương tự, Ủy ban Chứng khoán cũng đã đình chỉ hoạt động của Chứng khoán Hà Nội trong 6 tháng, từ ngày 24 tháng 10 đến ngày 24 tháng 4 năm 2013.

Hai nhiệm vụ này của công ty chứng khoán đã được kiểm soát đặc biệt kể từ tháng 4 và đã chính thức bị đình chỉ. Do đó, cho đến nay, ba công ty chứng khoán đã ngừng hoạt động (công ty chứng khoán Tràng An, đã đóng cửa vào ngày 15 tháng 10).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *