Công ty trách nhiệm hữu hạn Mỹ trở thành cổ đông lớn của AMV

Trong 9 tháng, AMV ghi nhận khoản lỗ 1,5 tỷ đồng – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đã công bố thông tin về giao dịch giữa Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh dược phẩm Việt Mỹ (AMV) và cổ đông chính của hiệp hội American LLC. Vào ngày 15 tháng 10, American LLC đã mua thành công 106.100 cổ phiếu AMV, đưa tỷ lệ sở hữu của công ty lên 5,01%.

Trước đây, American LLC không nắm giữ bất kỳ cổ phiếu AMV nào. AMV hiện có hơn 2,1 triệu cổ phiếu niêm yết và 4.2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, với giá trị thị trường là 11,34 tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *