Đầu năm trái phiếu chính phủ bán 99%

Ngày 11/1, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Bộ Tài chính Hoa Kỳ phát hành. Tổng số tiền đặt mua cho đợt đấu giá là 5.000 tỷ đồng, chia làm 3 thời hạn: 2 năm (2 nghìn tỷ đồng), 3 năm (2 nghìn tỷ đồng) và 5 năm (1 nghìn tỷ đồng). VNĐ) .

Trong cuộc đấu giá. Trong đợt phát hành đầu tiên vào năm 2013, Bộ Tài chính đã huy động được 4.950 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ trúng thầu là 99%. Cụ thể, trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm này có 22 thành viên tham gia. Giá trị thực hiện gói thầu là 9.170 tỷ đồng. Kết quả, 2.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 2 năm đã được huy động thành công, với lợi suất hàng năm là 8,44% (thấp hơn mức 0,51% / năm của phiên trước). năm). Trong 3 năm, đã có 18 thành viên tham gia cuộc báo giá này, và số tiền báo giá có hiệu lực là 6,935 tỷ đồng. Kết quả là anh đã huy động thành công 1.950 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm, với lãi suất hàng năm tăng 8,65% (thấp hơn 0,5% so với lợi suất trước đó).

Trong 5 năm, đã có 14 thành viên tham gia phát hành trái phiếu có kỳ hạn cố định, với giá trị phát hành đạt 5.354 tỷ đồng. Lãi suất đặt thầu dao động từ 9,20-9,75% / năm. Kết quả là anh đã huy động thành công trái phiếu kỳ hạn 5 năm trị giá 1.000 tỷ đồng với lãi suất 9,30% / năm (thấp hơn mức 0,35% / năm của phiên trước).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *