Sự kết thúc của kiểm soát nội bộ chỉ là bề ngoài

Trên thị trường chứng khoán gần đây, tổng giám đốc công ty không biết gì đến hội đồng quản trị. Chuyện này nghe như đùa nhưng thực tế hoạt động kinh doanh gặp rủi ro, người chịu lỗ cuối cùng lại là hội đồng quản trị, ông chủ giàu có. Quản lý hàng tháng của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch – Ông Fan Hongsong, Vụ trưởng Vụ Quản lý Kinh doanh Chứng khoán, cho biết qua thanh tra các công ty chứng khoán vi phạm cho thấy ông lớn hơn kiểm soát nội bộ của công ty, nhưng hiệu quả và trình độ quản lý thấp hơn .– – Thậm chí, một số công ty có quy trình kiểm soát nhưng hoạt động theo phương thức chính thức. Bất kỳ doanh nghiệp nào nhấn mạnh kiểm soát nội bộ tốt sẽ không mang lại rủi ro theo thời gian. Điều này cũng giải thích cho việc các công ty chứng khoán dù quy mô như thế nào đều rơi vào tình trạng kiểm soát đặc biệt và gần đây đã bị đình chỉ hoạt động. Công ty chứng khoán (Thông tư số 27 sửa đổi) đã được Ủy ban Chứng khoán đàm phán với tất cả các thành viên thị trường và trình Bộ Tài chính lập “phương án”. Tương lai.

“Theo quy định này, hội đồng quản trị cũng phải thành lập tiểu ban quản lý rủi ro. Hội đồng quản trị cũng phải thành lập dịch vụ quản lý rủi ro. Nghĩa là quản lý rủi ro được chia thành hai cấp: nhưng hội đồng quản trị chịu trách nhiệm về mọi hoạt động quản lý rủi ro của công ty”, ông Sơn nói.

Vụ trưởng Vụ Giao dịch Chứng khoán cũng chỉ ra một điều là báo cáo quản trị rủi ro hàng tháng của các công ty chứng khoán phải được báo cáo Ủy ban Chứng khoán bên cạnh các báo cáo nội bộ theo mẫu định sẵn. Ông Phạm Hồng Sơn cho biết: “Ủy ban Chứng khoán Các cuộc đàm phán đã được tiến hành với các thành viên thị trường và mô hình này đã được đánh giá cao.

Sắp tới, Ủy ban Chứng khoán cũng sẽ tổ chức Hội nghị trao đổi với các công ty chứng khoán để bàn về quản lý rủi ro áp dụng cho các thành viên thị trường. ”Đây là yêu cầu tối thiểu đối với các công ty chứng khoán. Người đứng đầu Ủy ban Chứng khoán cho biết, theo đặc thù của từng công ty, họ có thể xin nâng cấp lên mô hình cao cấp hơn.

Sẽ có cảnh báo sớm – Ông Sun cho biết để tìm ra công ty chứng khoán nào có thể rơi vào tình trạng kiểm soát đặc biệt trong năm tới. “Đối với các công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn, ước tính việc sụt giảm có kiểm soát sẽ không ảnh hưởng nhiều đến thị trường.” Ông Sơn nói:

Theo ông Sơn, chi phí rủi ro trong chỉ số Bao gồm các chỉ tiêu liên quan đến thanh khoản và hoạt động (chi phí lớn, nhưng không có thu nhập đảm bảo), công ty sẽ bị phạt 1-2 lần trong năm.

Cấm công ty chứng khoán cho vay lãi suất

Thông tư 27 sửa đổi cũng hạn chế việc vay vốn và chứng khoán của công ty chứng khoán. Cho Công ty TNHH Chứng khoán Proh cho vay ngân hàng và mọi hình thức cho vay, ngoại trừ các khoản cho vay ký quỹ được quy định trong quy chế.

Quy định mới nhằm ngăn các công ty chứng khoán thu hồi vốn và cho vay ngoài hoạt động kinh doanh chính của mình, đồng thời ngăn một số công ty chứng khoán thu hồi vốn và cho người khác vay để hưởng lợi từ lãi suất. Do đó, các công ty chứng khoán không thực hiện giao dịch ký quỹ không có quyền cho vay dưới mọi hình thức. – Ngoài ra, Thông tư 27 sửa đổi hạn chế cho vay công. công ty chứng khoán. Trước đây, mức cho vay của công ty chứng khoán không được vượt quá 6 lần cổ phiếu, nhưng mức cho vay không được quá 3 lần.

Công ty chứng khoán chỉ được ủy thác tài sản của khách hàng cá nhân – Đây là quan điểm mới số 27 được quy định trong phiên bản sửa đổi: Theo đó, công ty chứng khoán chỉ được ủy thác tài sản của khách hàng cá nhân, còn đối với khách hàng tổ chức thì do quỹ quản lý. Đối với việc ủy ​​quyền quản lý tài sản của khách hàng không được ủy quyền toàn bộ như trước đây mà công ty chứng khoán chỉ được quản lý từng phần. Điều này có nghĩa là nếu khách hàng có một số tiền / chứng khoán và tin tưởng vào công ty chứng khoán; tuy nhiên, công ty chứng khoán sẽ không làm gì với số tiền / chứng khoán đó một cách bình thường. Thông tư 27 sửa đổi quy định rõ về phương thức ủy thác, hợp đồng ủy thác, thời gian ủy thác …Đầu tư biết cách kiếm tiền.

Nó phụ thuộc vào công việc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *