Giá khởi điểm IPO BIDV là 18.500 đồng

Theo Luật vốn chủ sở hữu được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, BIDV sẽ bán 35% vốn điều lệ cho công chúng, người lao động và đối tác chiến lược. Đến năm 2015, việc phi ngôn ngữ hóa sẽ được thực hiện theo hai giai đoạn. Bán đấu giá công khai (IPO) là 3%, ưu tiên bán cho người lao động là 1%, công đoàn là 3% và đối tác chiến lược nước ngoài là 15%. – Ngày bắt đầu Hạn cuối của cuộc đấu giá là ngày 8 tháng 12 và thời gian niêm yết là ngày 21 tháng 12. %. Sau hợp nhất theo phương thức vốn chủ sở hữu, vốn điều lệ của BIDV sẽ vượt 28.251 tỷ đồng. BIDV dự kiến ​​sẽ bán đấu giá công khai 3% vốn cổ phần (tương đương 84,75 triệu cổ phần) trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vào ngày 28/12.

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2010, giá trị sổ sách theo xác nhận của BIDV là 363.394 tỷ đồng. Sau khi thẩm định, giá trị của ngân hàng là 38.131,7 nghìn tỷ đô la Mỹ và vốn nhà nước là 40.259 tỷ đồng.

BIDV là ngân hàng đại chúng cuối cùng thay đổi mô hình hoạt động. Trước đó, hai ngân hàng Vietcombank và Vietinbank đã được cổ phần hóa và niêm yết trên sàn HOSE. Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long (MHB) quyết định áp dụng phương pháp vốn chủ sở hữu vào năm 2010. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) gần đây cũng đã chuyển đổi và hoạt động theo mô hình doanh nghiệp. Trách nhiệm hữu hạn. Kể từ tháng 2 năm 2011, quốc gia thành viên sở hữu 100% cổ phần.

Quỳnh Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *