Các quy định về giao dịch phái sinh gần như bị siết chặt

Theo dự thảo Nghị định xây dựng Luật Chứng khoán đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến, điều kiện để được cấp chứng chỉ giao dịch chứng khoán phái sinh nghiêm ngặt hơn. Công ty chứng khoán phải tôn trọng vốn cổ phần, vốn tự có dành cho hoạt động kinh doanh tự doanh và môi giới lần lượt lên tới 600 tỷ đồng và 800 tỷ đồng. Về khuyến nghị đầu tư đối với chứng khoán phái sinh, nghị định ban hành năm 2015 không quy định mức vốn tối thiểu của các điều khoản liên kết, nhưng mức vốn yêu cầu hiện đã vượt 250 tỷ USD. -Công ty chứng khoán phải tuân thủ việc trích lập dự phòng đầy đủ, không để lỗ lũy kế trong thời gian dự phòng. Tỷ lệ đảm bảo tài chính tối thiểu đạt 220% trong năm tài chính gần nhất và trong vòng 12 tháng trước khi ký quỹ. Ngoài ra, ý kiến ​​của kiểm toán viên về báo cáo tài chính hàng năm hoặc bán niên gần nhất phải được chấp thuận đầy đủ.

Quy định này thể hiện mức độ định lượng chính xác hơn, giống như các luật trước đây. Quy định này chỉ yêu cầu kết quả “đáp ứng yêu cầu kinh doanh”, có đủ vốn và duy trì nghiệp vụ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.-Nhà đầu tư có thể giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM. Nhiếp ảnh: Quỳnh Trân .—— Dự án mới Quy định lỏng lẻo duy nhất là, ngoài Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách điều hành, mỗi doanh nghiệp kinh doanh chứng khoán phái sinh cần bổ sung thêm ít nhất 3 nhân viên, thay vì 5 người như trước, ngược lại, người kinh doanh chứng khoán phái sinh sẽ không thể Các bộ phận khác của công ty làm việc đồng thời Dự thảo nghị định cũng quy định điều kiện cấp chứng chỉ cho công ty Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán. Vốn cổ phần tối thiểu của các công ty này là 25 tỷ đồng, cũng như tình trạng tài chính, yêu cầu báo cáo kiểm toán, và Không trong tình trạng tổ chức lại, phá sản, giải thể, đình chỉ công tác Ủy ban Chứng khoán Quốc gia có thể đình chỉ nhiều hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh trong thời hạn mười hai tháng, kể từ khi phát hiện hồ sơ giả mạo hoặc không đáp ứng một trong các điều kiện trong sáu tháng liên tục. Sau khi hết thời gian tạm ngừng nhưng không được khắc phục, công ty buộc phải chấm dứt hoạt động chứng khoán phái sinh.

Thị trường chứng khoán phái sinh được khai trương vào tháng 8/2017, trên đó có hai loại tài sản cơ bản là chỉ số thị trường chứng khoán VN30 và trái phiếu chính phủ kỳ hạn 5 năm Đặc biệt, hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ là sản phẩm dành riêng cho các nhà đầu tư tổ chức.

Tính đến cuối tháng 7, sàn giao dịch phái sinh có 19 thành viên giao dịch và thanh toán bù trừ với tổng số hơn 132.000 tài khoản. – Trong Trong 3 năm qua, gần 68 triệu hợp đồng tương lai đã được giao dịch. Cổ phiếu phái sinh đặc biệt sôi động khi thị trường cơ sở biến động. Năm 2019, khối lượng giao dịch bình quân mỗi phiên là 88.740 hợp đồng, tăng chỉ trong 7 tháng đầu năm nay Khoảng 95%, đạt hơn 173.000 hợp đồng Trong phiên họp 29/7, lượng giao dịch mới lập kỷ lục mới với 356.000 hợp đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *