Năm 2015, hoàn thành tái cơ cấu các công ty chứng khoán

Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo tổ chức lại thị trường chứng khoán và công ty bảo hiểm và dự kiến ​​sẽ nhận được sự đồng ý, nhằm mục đích sắp xếp đồng thời, toàn diện thị trường chứng khoán và công ty bảo hiểm. nguy hiểm. Kế hoạch bao gồm: tái cấu trúc hàng hóa, dịch vụ; tái cấu trúc cơ sở nhà đầu tư; tái cấu trúc tổ chức kinh doanh chứng khoán và hệ thống công ty bảo hiểm; tái cấu trúc tổ chức thị trường.

Mục đích của việc tái cơ cấu là từng bước nâng cao vai trò của thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm, phấn đấu trở thành kênh thị trường vào năm 2020. Nguồn vốn trung và dài hạn có ý nghĩa sống còn đối với nền kinh tế. Việc tổ chức lại các tổ chức kinh doanh chứng khoán được thực hiện theo hai giai đoạn. Từ năm 2012 đến năm 2014, ban hành quy trình kiểm soát và quản lý rủi ro; hệ thống đánh giá và giám sát theo tiêu chuẩn quốc tế; cải tiến luật và quy định, củng cố mô hình tổ chức và hoạt động của các tổ chức kinh doanh chứng khoán. Từ năm 2015, việc sắp xếp lại tổ chức kinh doanh chứng khoán đã cơ bản hoàn thành, đáp ứng nhu cầu. Các đặc điểm, tính chất và quy mô phát triển của thị trường.

Theo đầu tư chứng khoán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *