KHB trả cổ tức 12% trên mỗi cổ phiếu

Sau hai lần thất bại, Warburg Pincus Mining Co., Ltd. (KHB) đã công bố nghị quyết đại hội cổ đông thường niên vào ngày 3/12.

Năm 2011, KHB lãi ròng 4,54 tỷ đồng. Tính đến cuối năm 2011, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của KHB đạt 10,22 tỷ đồng. AGA đã thông qua việc chia cổ tức với tỷ lệ cổ tức 12% / cổ phiếu cho năm 2010 và 2011, 9% cho năm 2010 và 3% cho mỗi cổ phiếu. Vì vậy, sắp tới KHB sẽ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100: 12 trên lợi nhuận để lại. . Ban giám đốc sẽ ấn định ngày phát hành cụ thể.

Mặc dù chưa có phương án chia cổ tức cụ thể trong năm nay, nhưng đại hội đồng cổ đông đã thông qua nghị quyết chia cổ tức năm 2012. Mục tiêu cụ thể của kế hoạch kinh doanh 2012 đã được đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

Theo báo cáo soát xét, KHB lỗ gần 5 tỷ đồng trong sáu tháng đầu năm nay. Số kế hoạch thu được từ hội nghị nhi đồng. Công ty vẫn chưa công bố báo cáo 9 tháng.

— -) ——————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————————————————— ——————————————————————————————— Báo cáo tháng 9 của công ty chưa được phát hành. -Theo TTVN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *