Sudico không nhận được yêu cầu dừng đại hội cổ đông

Tòa buộc Sudico dừng tại đại hội cổ đông 2012-Sudico bãi nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị-Công ty cổ phần Sông Dacheng và Công ty đầu tư phát triển khu công nghiệp (Sudico-SJS) nêu: Theo “Luật tố tụng dân sự năm 2004”. Điều 123 khoản 2 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2011. Khi Tòa án quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thì Tòa án phải gửi ngay hoặc gửi ngay quyết định này cho người bị kiện khẩn cấp tạm thời. .

Tuy nhiên, công ty vẫn chưa nhận được thông báo từ tòa án. Vì vậy, ban lãnh đạo Sudico bày tỏ thông tin liên quan đến Quyết định 175. Sudico đã có đơn gửi Chánh án TAND TP Hà Nội, yêu cầu làm rõ vấn đề này. Yêu cầu dừng đại hội đồng cổ đông vẫn chưa nhận được. Ảnh: ĐTCK -Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Sudico ngày 16/4, chính quyền của cổ đông được ủy quyền của Sudico là bà Lê Thị Tú và cựu chủ tịch HĐQT Sudico là ông Phan Ngọc Diệp, vợ Sudico và nhiều cổ đông khác đã tổ chức đại hội cổ đông đặc biệt. Tranh luận tại hội nghị diễn ra gay gắt và việc ông Điệp bị cách chức là có sai sót. Đây có thể là một trong những lý do khiến một số cổ đông làm đơn gửi Tòa án Kinh tế Hà Nội yêu cầu hủy bỏ nghị quyết đại hội cổ đông bất thường này. Bộ Xây dựng giải thích khiếu nại của ông Phan Ngọc Điệp (Phan Ngọc Điệp) về thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của Sudico sẽ được tổ chức vào ngày 6 tháng 4. Đơn vị tổ chức cho biết “cuộc họp đã được tổ chức theo pháp luật”.

Cụ thể, theo “Luật Công ty” (Điều 79, Điều 115, Điều 119), “Điều lệ Sudico” (Điều 11), cổ đông nhà nước là Tập đoàn Sông Đà và các cổ đông khác là Sông Đà Tập đoàn đã ký văn bản 1815 / TĐSĐ-PC ngày 15 tháng 11 năm 2011, yêu cầu hội đồng quản trị Sudico triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường để giải tán ông Phan Ngọc Diệp làm giám đốc và bầu ông He Shixiong làm người đại diện vốn của Tập đoàn Sundike tại Sundico. Để thay thế ông Songpan Dige. – Tuy nhiên, Hội đồng quản trị Sudico (do ông Phan Ngọc Điệp làm chủ tịch) đã không tiến hành triệu tập đại hội cổ đông bất thường theo yêu cầu nêu trên vào ngày cổ đông Tập đoàn Sông Đà nhận được yêu cầu. Tập đoàn Đà tiếp tục có văn bản số 2053 / TĐSĐ-PC ngày 20/12/2011 yêu cầu Ban kiểm soát Sudico thay thế HĐQT Sudico triệu tập đại hội đồng Sudico bất thường theo quy định. Điều 97 Luật Công ty – Ban kiểm soát Sudico đã họp và thống nhất ban hành Nghị quyết số 01 / BKS ngày 18/01/2012 triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường Sudico theo đề nghị của cổ đông Tập đoàn Sông Đà. Theo yêu cầu của Ban kiểm soát Sudico, cơ quan quản lý quốc gia là Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Ủy ban Chứng khoán Quốc gia TP.HCM (HOSE) đã xem xét và theo đề nghị của cổ đông nhà nước – Tập đoàn Sông Đà, đã chốt danh sách cổ đông của Sudico để triệu tập đại hội cổ đông bất thường của Sudico. .

Cuộc họp đặc biệt của Sudico được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia vào lúc 9h30 ngày 16/4. Hội nghị được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục pháp lý do pháp luật quy định. Nội dung đại hội cổ đông đặc biệt của Sudico được tổ chức bằng hình thức bỏ phiếu kín theo yêu cầu và thông báo kết quả chi tiết tới các cổ đông.

(Theo ĐTCK)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *