FPTS thu phí ký gửi chứng khoán trong tháng 10

FPTS giảm phí vay ký quỹ

Công ty TNHH Chứng khoán FPT (FPTS) tuyên bố sẽ thu phí ký gửi chứng khoán từ ngày 25 mỗi tháng bắt đầu từ tháng Mười. Vé, chứng chỉ quỹ là 0,5 đồng Việt Nam mỗi tháng và phí lưu ký trái phiếu là 0,2 đồng mỗi tháng. – Phí trên bằng với chi phí của tổ chức giám sát chứng khoán (VSD) VSD cho các nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu và trái phiếu tại Trung Quốc. Theo FPTS, khoản phí này trước đây do công ty chịu bởi các nhà đầu tư và không được nhận chính thức cho đến tháng Mười.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *