Kiểm soát đặc biệt, công ty đã được phân bổ 380 tỷ nhân dân tệ bởi “siêu nói dối” Hui Enhu

Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Nhà nước vừa quyết định thực hiện kiểm soát đặc biệt đối với Công ty TNHH Chứng khoán Phương Đông (ORS) trong vòng 120 ngày từ ngày 16 tháng 10 năm 2018 đến ngày 15 tháng 2 năm 2019. Đồng thời, do không tuân thủ các điều kiện cấp phép được thiết lập và vận hành theo Luật Chứng khoán. – Trong vòng 60 ngày kể từ khi tạm ngừng giao dịch độc quyền, công ty chỉ được phép bán các khoản đầu tư hiện tại mà không cần thêm hoặc tạo các khoản đầu tư mới. –Oriental Securities đặc biệt là đối tượng của lý do chính để kiểm soát hoạt động thua lỗ trong nhiều năm liên tiếp, cũng như không tuân thủ các tiêu chuẩn tài chính của các công ty chứng khoán. Cụ thể hơn, các khoản nợ của Chứng khoán Phương Đông đã vượt quá sáu lần vốn chủ sở hữu, trong khi các quy định của Bộ Tài chính không vượt quá ba lần vốn chủ sở hữu.

Tổng tài sản hiện tại của công ty là khoảng 445,45 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn khác, cụ thể là số dư nợ trong năm 2011, chiếm phần lớn trong số 380 tỷ dinar. Đây là khoản tiền gửi tại ngân hàng Việt Nam, Việt Nam, đã bị ảnh hưởng bởi bà Huỳnh Thị Huyền Như và chịu trách nhiệm bồi thường theo phán quyết kháng cáo của Tòa án cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh. Một nhóm cổ đông nắm giữ 16% Chứng khoán Đông Phương đã được bầu làm thành viên hội đồng quản trị. Vào tháng 10 năm 2011, công ty đã từ chối vị trí của bà Nhu, vì tội lừa đảo.

Công ty Chứng khoán Phương Đông cho biết đang thực hiện thủ tục nộp đơn kiện và yêu cầu Ngân hàng Việt Nam. Tiền gốc và tiền lãi được lập lại hóa đơn. Nếu điều này không được thực hiện trong thời gian kiểm soát đặc biệt, công ty phải được chuẩn bị cho tất cả các trách nhiệm và gây ra tổn thất tương ứng. Vốn chủ sở hữu của công ty sẽ giảm mạnh từ 58 tỷ đồng xuống còn 322 tỷ đồng và có thể bị Ủy ban điều tiết chứng khoán nhà nước đình chỉ.

Báo cáo tài chính quý III của Chứng khoán Phương Đông cho thấy khi doanh thu tăng gần gấp đôi, doanh nghiệp có dấu hiệu phục hồi. Cùng kỳ năm ngoái đạt 8.2 tỷ đồng. Nguồn thu nhập chính là tiền lãi từ các tài sản tài chính được ghi nhận thông qua báo cáo thu nhập và phần còn lại đến từ môi giới và kinh doanh tiền gửi chứng khoán.

Sau khi trừ chi phí hoạt động và chứng khoán quản lý công, Oriental Securities đã báo cáo khoản lãi hơn 500 triệu đô la Mỹ. So với 900 triệu đồng cùng kỳ năm ngoái, kết quả này đã được cải thiện rất nhiều và khoản lỗ ròng tích lũy trong 9 tháng đầu năm đã giảm xuống còn 9,6 tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *