Bất đồng giữa công ty và kiểm toán

Trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Vận chuyển Hải Âu (SSG) trong sáu tháng đầu tiên, kiểm toán viên chỉ ra rằng SSG đã ghi nhận chênh lệch tỷ giá, như được thể hiện trong Thông tư số 201/2009 / TT-BTC. Xác nhận này khác với Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 10 (VAS 10). Bởi vì nếu được ghi theo VAS 10, thu nhập giữ lại của SSG là âm 9,6 tỷ đô la Mỹ, thay vì đạt 583 triệu đô la Mỹ.

Không chỉ SSG, Công ty Cổ phần Long Hậu (LHG) và các công ty khác cũng dựa vào hướng dẫn trong thông báo 201/2009 / TT-BTC để ghi nhận lãi / lỗ do đánh giá lại chênh lệch tỷ giá hối đoái. Điều này đã khiến các kiểm toán viên có xếp hạng tương tự trên báo cáo tài chính của công ty. Vẫn có sự khác biệt giữa công ty và kiểm toán viên trong việc giải thích và ghi chép báo cáo tài chính.

Phương pháp lãi lỗ do chênh lệch tỷ giá gây ra là công ty được kiểm toán cần làm rõ. Công việc

Kiểm toán viên cũng đưa ra nhiều ý kiến ​​về việc thực hiện các phương pháp theo quy định của công ty. Chẳng hạn, kiểm toán viên lưu ý rằng Tập đoàn Dầu khí Vũng Tàu (PMS) có khoản phải thu thương mại là 28 tỷ đồng, nhưng PMS chưa được chuẩn bị. PMS tuyên bố rằng yêu cầu này sẽ không bị tổn hại vì khách hàng đã hứa trả nợ. Do đó, PMS không thực hiện bất kỳ thỏa thuận nào. Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Công nghệ Hàng hải (MAC) cũng đưa ra lập luận này để giải thích lý do tại sao MAC không lường trước bất kỳ khoản phải thu quá hạn nào. Các hoạt động đầu tư và góp vốn của các công ty và kiểm toán viên cũng “rà soát” phong trào. Chẳng hạn, kiểm toán viên ghi nhận phần góp vốn giữa Công ty Cổ phần United Vienna (UNI) và bà Lê Mông Huyền (không phải là thành viên của công ty). Đây là một hợp tác đầu tư tài chính trị giá 33,5 tỷ dinar, chiếm 35,36% vốn UNI, nhưng UNI ủy thác mọi hoạt động cho bà Huyền. Trong sáu tháng đầu năm 2012, UNI vẫn chưa tạo được hứng thú với khoản đầu tư này. Đến cuối năm nay, thời hạn của hợp đồng đã kết thúc, nhưng sự hợp tác đó không thể được đảm bảo.

Kiểm toán viên cũng chỉ ra cách ghi lại chi phí của một số công ty. Tại Lilama 7 Stock Company (LM7), công ty xử lý phân phối chi phí lãi vay. Mặc dù công ty đã hoàn thành nhiều yếu tố xây dựng, nhưng số lượng hoàn thành chưa được xác minh giữa các nhà đầu tư và nhà thầu và LM7 chưa chia sẻ chi phí lãi vay. Tính đến ngày 30 tháng 6, số dư “chi phí lãi vay chưa phân bổ” của LM7 là 2,57 tỷ đồng. Hoặc kiểm toán viên chỉ ra rằng Công ty TNHH rượu vang Long Long (VTL) không ghi nhận bất kỳ chi phí nào. Chi phí lãi vay và chi phí bán hàng do chi phí trong kỳ được phản ánh trong “khoản trả trước ngắn hạn” để hoãn sáu tháng cuối năm. Tuy nhiên, ông Nguyễn Phan Xuân Thúy, Tổng giám đốc Công ty Tư vấn và Kiểm toán Gia Cát, cho rằng các nhà đầu tư không cần lo lắng khi xem báo cáo tài chính. Các câu hỏi được đưa ra bởi kiểm toán viên không quan trọng và sẽ không thay đổi bản chất của báo cáo tài chính của công ty. Theo hướng dẫn của kiểm toán viên, mức độ khác biệt sẽ không ảnh hưởng lớn đến kết quả được công bố.

Tuy nhiên, khi ngày càng có nhiều báo cáo tài chính được kiểm toán, ý kiến ​​của các chuyên gia luôn không chính xác, dẫn đến sự khác biệt trong việc giải thích và ghi lại báo cáo kế toán. Báo cáo tài chính giữa các đơn vị và đơn vị kiểm toán. Mỗi bên có cơ sở và lập luận riêng. Do đó, trong nhiều trường hợp, mức độ khác biệt là chấp nhận được. Nhiệm vụ của kiểm toán viên là chú ý đến sự xem xét thêm của nhà đầu tư.

– Ngoài ra, nếu kiểm toán viên không có đủ bằng chứng thuyết phục, kiểm toán viên cũng có quyền nhận xét. . Nếu kiểm toán viên tin rằng sự khác biệt là đáng kể, điều gì đó quan trọng có thể dẫn đến một sự thay đổi lớn trong doanh nghiệp, xếp hạng sẽ được nâng lên thành “Ngoại lệ” hoặc “Ý kiến”. Kinh doanh, dòng tiền … kinh doanh. Trong trường hợp này, các nhà đầu tư nên chú ý đọc và tin tưởng các con số trong báo cáo tài chính, cho dù chúng được kiểm toán hay kiểm toán. Đầu tư chứng khoán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *