Có nên sử dụng bộ phát wifi khi đi du lịch nước ngoài?

Nhóm bốn người của chúng tôi có kế hoạch ra nước ngoài vào năm tới và đặt câu hỏi về vấn đề kết nối mạng sim: mọi người nên mua thẻ SIM kết nối với mạng riêng hoặc tặng tiền cho một bộ phát wifi được chia sẻ. Ưu điểm và nhược điểm của người đọc theo hai cách. Cảm ơn bạn .

Hoàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *