Phát tệp nhạc trong Visual Basic * .CDA

Thưa Ban Vi Tĩnh!

Tôi đã viết một máy nghe nhạc tiếng Việt với Visual Basic. Xin vui lòng máy tính, xin vui lòng giúp tôi phát các tệp nhạc trên CD (* loại tệp .CDA). Chúng tôi hy vọng rằng bảng máy tính sẽ chỉ giúp bạn. Tôi muốn cảm ơn .

Phúc Duy

vui lòng gửi tới: vitinh@vnexpress.net.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *