Đất Phát Phát bảo lãnh khoản vay 20 triệu cổ phiếu ngân hàng

Đây là một trái phiếu không chuyển đổi 5 năm riêng biệt không có chứng quyền và được hỗ trợ bởi tài sản.

Ngoài 20,55 triệu cổ phiếu, chiếm 6,5% vốn của Ngân hàng Thủ đô Việt Nam và Đất Phát, các tài sản an toàn khác cũng được sử dụng, cụ thể là số 16 trên bản đồ Bình Tân Bình Tri B tại Thành phố Hồ Chí Minh. Quyền sử dụng đất. – Lãi suất của trái phiếu được cố định ở mức 10% trong năm đầu tiên và được điều chỉnh từ năm thứ hai. Ngân hàng Việt Nam là 13 tháng, cộng với 2,75% trái phiếu hoặc lãi suất thỏa thuận khác giữa những người mua đất Điện Phát. Kết quả là, tất cả các trái phiếu này đã được mua bởi các nhà đầu tư tổ chức trong nước.

Đất Phát Phát được thành lập vào cuối năm 2017, có trụ sở tại tỉnh Bình Dương, và hoạt động kinh doanh chính là lĩnh vực bất động sản. động sản. Chủ tịch công ty là bà Đặng Thị Bích Chi. Ngoài ra, Điện Phát Đất còn sở hữu gần 30% vốn của NDC An Khang, một nhà đầu tư vào dự án MARQ tại Nguyễn Đình Chiêu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Bắt đầu từ ngày 9/7, UPS đã phát hành thành công trái phiếu trị giá 770 tỷ đồng trên UPCOM. Theo giá thị trường mới nhất, hiện có 20,55 triệu cổ phiếu BVB trị giá hơn 250 tỷ đồng.

Trong sáu tháng năm nay, việc phát hành trái phiếu cá nhân của các công ty bất động sản đã được tiến hành nhanh chóng. Theo dữ liệu của Sàn, các ngân hàng và công ty bất động sản đứng đầu về tỷ lệ phát hành trái phiếu, chiếm khoảng 30% tổng lượng phát hành trái phiếu.

Cụ thể hơn, việc phát hành các tổ chức tín dụng trong phát hành trái phiếu vượt quá 47.300 tỷ đồng Việt Nam Học kỳ lá chắn chiếm 43,5% của toàn bộ năm 2019. Đồng thời, các công ty bất động sản đã phát hành gần 45.600 tỷ đồng, chiếm gần 80% so với năm trước. — MinhSơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *