Xem danh sách gửi thư của Yahoo (1)

Một số bạn bè và tôi quên địa chỉ email của tôi. Vì vậy, làm thế nào để bạn xem tất cả các địa chỉ email Yahoo?

NCD

Trả lời:

Do đó, bạn và mọi người khác đã tạo một địa chỉ khác, đừng quên lần này. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tìm địa chỉ email của mình (hoặc Yahoo ID), vui lòng truy cập tại đây: http://members.yahoo.com/interests?.oc=a

Dong Ngo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *