Vinalines đổi tên thành VIMC

Đại hội đồng cổ đông của Công ty Hàng hải (VIMC) đã bầu ông Lê Anh Sơn làm chủ tịch và ông Nguyễn Cảnh Tĩnh làm tổng giám đốc. Vốn cổ phần được phép của công ty cổ phần vượt 1.200,5 tỷ đồng.

Tương ứng với số vốn nhượng quyền, VIMC đã phát hành hơn 1,22 triệu cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng, trong đó Nhà nước nắm 99,4% vốn nhượng quyền. VIMC đã bán đấu giá công khai hơn 5,42 triệu cổ phiếu, số còn lại ưu tiên cho người lao động và công đoàn.

Theo ông Lê Anh Sơn, Chủ tịch HĐQT VIMC, việc chuyển sang hình thức công ty TNHH với logo thương hiệu mới là thay đổi tư duy, đổi mới quản lý, nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty.

Vinalines thực hiện IPO trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược. Đây là kế hoạch chiến lược được công ty xây dựng trong năm 2018. Tuy nhiên, công ty không tìm được nhà đầu tư chiến lược, số cổ phần bán ra công chúng không đạt so với kế hoạch. Do đó, Ủy ban quản lý vốn nhà nước của công ty phải điều chỉnh vốn của Vinalines mà phần lớn vốn nhà nước nắm giữ.

Ban điều hành công ty vận tải biển do đại hội đồng cổ đông bầu ra. /số 8. Ảnh: Anh Duy.

Theo báo cáo hoạt động trình đại hội đồng cổ đông, VIMC dự kiến ​​đạt doanh thu 1.526 tỷ đồng vào năm 2020. Lợi nhuận trước thuế âm 1.0244,8 tỷ USD. Theo Giám đốc điều hành Nguyễn Cảnh Tĩnh, khó khăn hiện nay nằm ở dịch bệnh nên nhiều nước chưa nhận được tàu hàng, điều này làm giảm thị trường vận tải, giảm doanh thu đội tàu.

Công ty xác định “đạt mục tiêu sản xuất vận tải biển vào năm 2025”. Sẽ đạt hơn 18 triệu tấn, lượng hàng qua cảng đạt 139 triệu tấn, tăng 5%, doanh thu vượt 10 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất vượt 1.230 tỷ đồng.

VIMC có vốn của 19 công ty con và 16 đối tác, hiện sở hữu cổ phần của 16 công ty cảng, quản lý và vận hành hơn 13.000 m cầu cảng (chiếm khoảng 30% tổng số cầu của cả nước). Bao gồm các cảng chính của cả nước như Cảng Hải Phòng, Cảng Sài Gòn, Cảng Đà Nẵng, Cảng Qui Nhơn.

Ngay cả khi nó đang trên bờ vực phá sản do thị trường, Venalins đã phải chịu thương vong trong nhiều năm. Khi các vấn đề hàng hải của thế giới trì hoãn suy thoái, công ty bị thua lỗ trong hoạt động kinh doanh vận tải của Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam. Sau khi tổ chức lại, trong ba năm qua, công ty đã bước đầu cân bằng và đạt được lợi nhuận, lợi nhuận báo cáo hàng năm của khối cảng sau khi áp dụng phương pháp vốn chủ sở hữu vượt quá 1 nghìn tỷ đô la Mỹ, bù đắp ảnh hưởng của hoạt động hàng hải. -Ông Du

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *