Cầu Hồng Song phấn đấu đối tác Mỹ phá sản

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên của Công ty Cổ phần May Sông Hồng (MSH) cho thấy doanh thu thuần đã giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt 1,9 nghìn tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế giảm gần một nửa, chỉ còn 122 tỷ đồng. Tổng tài sản cuối kỳ vượt 2.370 tỷ đồng, trong đó phải thu ngắn hạn xấp xỉ 750 tỷ đồng. Kiểm toán viên cho biết khoản phải thu giao dịch bán hàng của nhà bán lẻ RTW Retalwinds, một thành viên của nhà bán lẻ RTW Retalwinds, đã nộp đơn phá sản vào giữa tháng 7, là khoảng 219 tỷ đồng, tương đương 9,47 triệu đô la Mỹ. . Trong đó, nợ quá hạn dưới ba tháng khoảng 164 tỷ đồng. ——Chengsong Apparel hợp tác với công ty New York thông qua FOB, được hiểu là sản lượng được sản xuất theo hình thức mua không liên tục. Công ty ký hợp đồng sẽ tham gia nhập nguyên liệu đầu vào hoặc nhập nguyên liệu với số lượng đơn vị do đối tác quy định.

Thanh toán các đơn đặt hàng và các khoản nợ cho Công ty TNHH Macau Offshore thông qua New York và đối tác của công ty Easy Fashion. Dưới sự giám sát của cơ quan chức năng Mỹ, trong quá trình sắp xếp lại công ty, ban giám đốc May Sông Hồng cho biết vẫn đang thu nợ với Easy Fashion. Mặc dù “không thể đưa ra ước tính đáng tin cậy về giá trị khoản nợ và khả năng thu hồi, vì còn phụ thuộc vào kết quả của quá trình tái cấu trúc”, ông cũng không lường trước được các khoản nợ khó đòi. Điều này rất có thể là do lợi nhuận trong kỳ giảm mạnh, nếu tính đến lãi sẽ mất đi một khoản tương ứng và công ty buộc phải báo lỗ.

Một cửa hàng và công ty ở New York ở Hoa Kỳ. Ảnh: WALB .

RTW Retalwinds là 102, đây là công ty đứng sau nhiều thương hiệu, như New York & Co, Kate Hudson, Happy x Nature … Sau khi nhà bán lẻ này trải qua nhiều tháng mất cân đối tài chính do Covid. Đã nộp đơn phá sản. -19. Công ty có kế hoạch đóng cửa hầu hết 400 cửa hàng ở 32 tiểu bang (và tệ hơn). Trong hồ sơ phá sản, công ty liệt kê tổng giá trị tài sản khoảng 412 triệu USD. Và khoảng 400 triệu đô la nợ. Tình hình bắt đầu trở nên khó khăn vào năm ngoái, khi doanh thu giảm 7% và khoản lỗ ròng xấp xỉ 62 triệu USD. Đỉnh điểm của đợt dịch bệnh vào tháng 3 năm nay, công ty đã phải đóng cửa nhiều cửa hàng, gây ra một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng

Dongfang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *