Tiết kiệm thời gian thực vận chuyển

Trả lời:

Khách hàng có thể lựa chọn sản phẩm tiết kiệm theo thời gian thực do Ngân hàng Quân đội cung cấp, khách hàng có thể rút và nhận tiền gửi lãi suất theo thời gian thực bất kỳ lúc nào trước hạn. .

Đối với những khách hàng không thể chủ động kỳ hạn gửi thì sản phẩm tiết kiệm thời gian thực là lựa chọn tốt nhất. Sản phẩm có đặc thù là rút tiền bất kỳ lúc nào trước hạn, giúp khách hàng chủ động nguồn tài chính khi có nhu cầu chi tiêu, đồng thời được hưởng lãi suất cao hơn lãi suất phải trả. -Ghi lại sản phẩm theo thời gian thực trong 12 tháng. Tuy nhiên, khi đến hạn thanh toán, khách hàng có thể nhận gốc và lãi tại bất kỳ phòng giao dịch nào của MB. Nếu ngày đến hạn trùng vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ theo luật định thì ngày đến hạn sẽ được hoãn sang ngày làm việc tiếp theo.

Nếu khách hàng yêu cầu bồi thường vô điều kiện, gốc và lãi sẽ không được hoàn trả. Kể từ ngày hết hạn sử dụng đến ngày khách hàng đóng thẻ tiết kiệm, mức lãi suất yêu cầu áp dụng theo ngày tất toán.

Ngoài ra, giống như các sản phẩm tiết kiệm thông thường khác, khách hàng được phép nhận thanh toán, chuyển quyền sở hữu và hứa hẹn thẻ tiết kiệm cho MB khi có yêu cầu. (Nguồn: MB)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *