Dịch vụ “Tài khoản Thông minh” của OCB

-Tôi nghe nói OCB đang triển khai sản phẩm “Tài khoản thông minh”. Những lợi ích gì nếu tôi đăng ký?

– Bắt đầu từ ngày 9/5, khi mở “tài khoản thông minh” tại OCB, khách hàng sẽ được hưởng các quyền lợi sau: chi tiêu cao nhất thị trường hiện nay, 10,5% / năm; miễn phí phát hành thẻ ATM và phí thường niên; duy trì lần đầu Số dư trung bình tối thiểu hàng tháng (SDBQmin).

Ngoài ra, khách hàng còn có thể thực hiện miễn phí các giao dịch gửi / chuyển tiền trong nước trong cùng hệ thống OCB; miễn phí chuyển tiền ngoài hệ thống OCB; phí đăng ký, phí thường niên, phí xác thực SMS, dịch vụ ngân hàng nội mạng và trực tuyến (OCB online) Phí thanh toán bên ngoài.

– Tôi muốn mở “tài khoản thông minh” tại OCB thì phải chuẩn bị những thủ tục gì?

– Khách hàng chỉ cần mang theo CMND, điền thông tin khách hàng vào phiếu đăng ký, sau đó mở “tài khoản thông minh” tại bất kỳ chi nhánh, văn phòng nào theo mẫu OCB. Giao dịch trong hệ thống OCB.

– Tôi có tài khoản thanh toán mở trên OCB, nay tôi muốn tham gia “tài khoản thông minh?”

– Ngay cả khi có tài khoản thanh toán tại OCB, khách hàng cũng có thể tham gia “tài khoản thông minh” trên OCB OCB Chuyển đổi thành: Chuyển đổi tài khoản vãng lai hiện có sang “tài khoản thông minh” (yêu cầu chuyển đổi theo mẫu đơn đăng ký OCB); khách hàng có thể mở “tài khoản thông minh” và giữ tài khoản thanh toán cũ của mình (đầu vào để mở “tài khoản thông minh” làm Mẫu đăng ký OCB). Để tính phí, vui lòng mở “tài khoản” theo mẫu đăng ký. “Tài khoản thông minh” như: Phát hành thẻ ATM, OCB trực tuyến, OCB di động. — (Nguồn: OCB)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *